×


LAMAN UTAMA

KENALI KAMI

PERNIAGAAN KAMI

MAMPAN

TENDER

POLISI SYARIKAT

PIAGAM LIABILITI KORPORAT

GALERI

HUBUNGI KAMI
LATAR BELAKANG

Kumpulan Semesta Sdn. Bhd. ("KSSB") ditubuhkan pada 26 Jun 2008 pada awalnya bagi menguruskan pengeksplorasian, pengekstrakan, pengeluaran dan penjualan pasir, bahan batuan dan sumber-sumber mineral.

Terkini, KSSB telah memperluaskan perniagaannya dengan menceburi pelbagai industri baharu dan menawarkan variasi perkhidmatan termasuk perkhidmatan perundingan, inovasi digital, infrastruktur, perdagangan, perlombongan dan pembangunan air mineral melalui anak syarikat.

KSSB telah mendapat pensijilan ISO 9001:2015 Sistem Pengurusan Kualiti daripada SIRIM QAS International Sdn. Bhd. bermula tahun 2018 dengan dua (2) skop pengekstrakan, pengeluaran dan penjualan pasir serta pembinaan dan penyelenggaraan jalan raya.

KSSB telah mengharumkan nama Malaysia dengan merangkul tempat pertama untuk anugerah ketegori "Amalan Terbaik Dalam Pembangunan Mineral yang Mampan (Pengedaran Mineral Bukan Logam)" di 2nd ASEAN Mineral Awards (AMA) di Bangkok, Thailand pada 13 Disember 2019.

VISI

Menjadi peneraju utama dalam pembangunan sumber asli mineral dan penyelenggaraan jalan raya.


MISI

Komited menguruskan sumber asli mineral secara profesional dengan memberi penekanan kepada:

  • Tadbir urus korporat yang baik
  • Kecemerlangan operasi
  • Pertumbuhan ekonomi
  • Pembangunan masyarakat
  • Kepentingan keselamatan, kesihatan dan persekitaran

NILAI BERSAMA

  • Berintegriti
  • Mesra Pelanggan
  • Kecemerlangan Operasi
  • Bersatu
  • Kepentingan Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran

LEMBAGA PENGARAH

YB. Dato' Dr. Ahmad Fadzli bin Ahmad Tajuddin

PENGERUSI

YB Tuan Mohd Khairuddin bin Othman

AHLI

YBhg. Dato' Dr. Yusri bin Zakariah

AHLI

Tuan Siva Kumar a/l Periasamy

AHLI

YBhg Dato' Sri Ahmad bin Omar

AHLI

Ts. Saipolyazan bin Mat Yusop

AHLI

Mohd Hidayat bin Mohd Sauffi

AHLI

Abdul Rahman bin Ishak

AHLI & CEO


PENGURUSAN ATASAN
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
     
NAMA: ABDUL AZIZ FAISAL BIN ADNAN
JAWATAN: SETIAUSAHA SYARIKAT
JABATAN: PERUNDANGAN DAN KESETIAUSAHAAN KORPORAT
NAMA: JAFRIKHAIRI BIN MHD IDRIS
JAWATAN: PENGARAH OPERASI
JABATAN: SBU - INFRASTUKTUR
NAMA: MOHD NIZAM BIN MOHD ISHAK
JAWATAN: KETUA JABATAN / PEGAWAI UTAMA
JABATAN: PEMASARAN & PERDAGANAGAN
   
NAMA: AZHARI BIN MOHD ISHAK
JAWATAN: PENGURUS OPERASI SELATAN
JABATAN: SBU- PERLOMBONGAN
NAMA: MOHD HISHAM BIN MOHD GHAUS
JAWATAN: KETUA JABATAN
JABATAN: KONTRAK DAN PEROLEHAN
 
NAMA: Ts. MUHAMMAD FAIZ BIN ZAINUDDIN
JAWATAN: KETUA JABATAN / PEGAWAI UTAMA
JABATAN: PERHUBUNGAN TEKNIKAL / SBU - KHIDMAT PERUNDINGAN
 
NAMA: NADZLI BIN AHAYALIMUDIN
JAWATAN: KETUA JABATAN
JABATAN: KESELAMATAN, KESIHATAN DAN PERSEKITARAN
     
NAMA: MOHD IZAN BIN MOHD SAPI EE
JAWATAN: PENGURUS OPERASI UTARA
JABATAN: SBU - PERLOMBONGAN
 
NAMA: MOHAMMAD HAFIZUDDIN BIN ZAKARAYA
JAWATAN: PEGAWAI UTAMA
JABATAN: SBU - INOVASI DIGITAL
       
NAMA: SUHAIMI BIN KHALIDI
JAWATAN: KETUA JABATAN
JABATAN: KOMUNIKASI KORPORAT
   
NAMA: AHMAD HAKIMI BIN ABD HAMID
JAWATAN: KETUA JABATAN
JABATAN: SUMBER MANUSIA DAN PENTADBIRAN
       
     
NAMA: SHAHRIN IMRAN BIN ROSLI
JAWATAN: KETUA JABATAN / PEGAWAI UTAMA
JABATAN: PERANCANGAN KORPORAT & STRATEGI PERNIAGAAN / SBU - PEMBANGUNAN AIR MINERAL
   
NAMA: NUR AZIMAH BINTI HUSSIN
JAWATAN: KETUA UNIT
JABATAN: JAMINAN KORPORAT
   
NAMA: MOHAMMAD HAFIZUDDIN BIN ZAKARAYA
JAWATAN: PEGAWAI UTAMA
JABATAN: SBU - INOVASI DIGITAL
NAMA: MOHD IZZUDDIN BIN MAT ZAIN
JAWATAN: KETUA UNIT
JABATAN: TEKNOLOGI MAKLUMAT
NAMA: SYAHRUL BADRI BIN ISMAIL
JAWATAN: KETUA JABATAN
JABATAN: TADBIR URUS DAN INTEGRITI
           
                         
                             
                                         
                               
NAMA: ABDUL RAHMAN BIN ISHAK
JAWATAN: PENGARAH URUSAN / KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
                 
                       
NAMA: MOHAMED FARIZ BIN GHAZALI
JAWATAN: KETUA PEGAWAI OPERASI / PEGAWAI UTAMA
JABATAN: SBU - INFRASTRUKTUR / TEKNOLOGI MAKLUMAT
                                   
                     
NAMA: DAZRIN BIN MOHD DARBI
JAWATAN: KETUA PEGAWAI PERUNDANGAN / PEGAWAI UTAMA
JABATAN: PERUNDANGAN DAN KESETIAUSAHAAN KORPORAT / PERLOMBONGAN
                               
NAMA: MOHD BAZLI BIN KAMIN
JAWATAN: KETUA PEGAWAI KEWANGAN
JABATAN: KEWANGAN
             
                           
NAMA: MOHAMED FARIZ BIN GHAZALI
JAWATAN: KETUA PEGAWAI OPERASI / PEGAWAI UTAMA
JABATAN: SBU - INFRASTRUKTUR / TEKNOLOGI MAKLUMAT
     
NAMA: ABDUL RAHMAN BIN ISHAK
JAWATAN: PENGARAH URUSAN / KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
                         
                   
NAMA: DAZRIN BIN MOHD DARBI
JAWATAN: KETUA PEGAWAI PERUNDANGAN / PEGAWAI UTAMA
JABATAN: PERUNDANGAN DAN KESETIAUSAHAAN KORPORAT / PERLOMBONGAN
                                     
                                         
NAMA: MOHD BAZLI BIN KAMIN
JAWATAN: KETUA PEGAWAI KEWANGAN
JABATAN: KEWANGAN